Ontstaan

Het woon– en zorgcentrum Mater Amabilis bestaat uit het woonzorgcentrum   “Mater Amabilis”, de assistentiewoningen “Residentie Het Kloosterhof”, de assistentiewoningen "Residentie Amarosa", het centrum voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum “De Brug” en het lokaal dienstencentrum “De Kim”.

Het rust- en verzorgingstehuis werd gebouwd door vzw Zusters van Liefde van Maria en heeft haar deuren geopend in 1966.
In 1977 werd het beheer van het rust- en verzorgingstehuis toevertrouwd aan een nieuwe vereniging, de vzw Mater Amabilis Seniorenzorg. In 2000 werd een nieuwe benaming gegeven aan de voorziening namelijk ‘woon- en zorgcentrum Mater Amabilis vzw’.

Het woonzorgcentrum is erkend voor 111 ouderen die zowel valide, semi-valide, als zorgbehoevend kunnen zijn. Zorgbehoevend betekent zowel fysiek als psychisch. Sinds 1988 heeft het woonzorgcentrum een speciale erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT). Deze speciale erkenning geldt voor 76 bedden.

Het centrum voor kortverblijf beschikt over 6 kamers, verspreid over de 3 afdelingen van het woonzorgcentrum Mater Amabilis.

Begin 1994 werden de assistentiewoningen “Residentie Het Kloosterhof” geopend met 21 wooneenheden. De Zusters van Liefde van Maria verblijven op de tweede verdieping. Vanaf 1 juli 2008 zijn er nog slechts 8 assistentiewoningen. De overige assistentiewonigen werden omgevormd tot woonzorgflats.  In maart 2018 nam de vzw Mater Amabilis wzc Residentie Amarosa, een nieuwbouwproject met 28 assistentiewoningen, in gebruik.

In 1998 kregen we de erkenning om een dagverzorgingscentrum uit te baten (voor 16 personen). Het dagverzorgingscentrum “De Brug” richt zich zowel tot fysiek als psychisch hulpbehoevende ouderen, met als doel hen zolang mogelijk thuis te laten wonen.  

Het lokaal dienstencentrum “De Kim” heeft als doel vormende, ontspannende en informatieve activiteiten te organiseren voor alle valide ouderen uit de omgeving. De bezoekers kunnen er tevens een middagmaal gebruiken, gebruik maken van de boodschappendienst of vervoerdienst, ...

 

ondersteund door